Eggemoen ligger sentralt på Østlandet med direkte tilgang til E16. Kjøretid fra Oslo og Gardermoen er i dag henholdsvis 60 minutter og 50 minutter.

Nye samferdselsprosjekter vil redusere reisetid og gi økt kjørekomfort. Arbeider med ny trasè mot Gardermoen (Eggemoen – Olum) er planlagt ferdigstilt i 2019. Reisetid til Gardermoen reduseres til 40 minutter.

Ny E16 Sandvika – Hønefoss samt Ringeriksbanen, er nå Regjeringens prestisjeprosjekt nummer èn innenfor samferdsel. Ringeriksbanen er Norges fjerde Intercity strekning. Ved ferdigstillelse i 2024 vil reisetid mellom Hønefoss stasjon og Oslo S med tog være 28 min, med bil 50 min.

Sentral beliggenhet mot bl.a. Asker, Sandvika, Romerike og Hadeland sikrer Eggemoen god tilgang på kompetent arbeidskraft.

I tillegg har næringsparken egen flyplass, og endestasjon på Randsfjordbanen (jernbane).