Beliggenhet

Beliggenhet

Eggemoen ligger sentralt på Østlandet med direkte tilgang til E16. Kjøretid fra Oslo og Gardermoen er i dag henholdsvis 60 minutter og 50 minutter.

Mål og visjoner

Mål og visjoner

Eggemoen skal være et fremtidsrettet miljø for teknologi og luftfartsindustri, nasjonalt og internasjonalt.

Om næringsparken

Om næringsparken

Eggemoen Aviation & Technology park er i dag et av landets mest spennende områder for industriutvikling.

Utvikling av næringsklynge

Utvikling av næringsklynge

På Eggemoen utvikles et kompetansemiljø som både styrker næringsparken og den enkelte bedrifts konkurransekraft, samt en high-tech industriakse mellom Kongsberg – Ringerike – Raufoss/Gjøvik.

Historie

Historie

Eggemoen Aviation & Technology Park utvikles av Eggemoen Utvikling, og har sin bakgrunn i Ola Tronruds langsiktige og industrielle målsetninger.

Ringerike

Ringerike

Ringeriksregionen (bestående av Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) ligger i umiddelbar nærhet til Oslo og opplever nå stor utvikling. Lokale og regionale myndigheter arbeider i nært samarbeid med næringslivet for yttreligere vekst og utvikling.