Flyplassen er gunstig plassert på en høyde mellom Jevnaker og Hønefoss. Flyplassen er et viktig element for videre utvikling av næringsparken, og tilrettelagt for business og GA - trafikk.

Hønefoss flyplass, Eggemoen (ENEG) har ikke som mål å ta opp konkurransen med Gardermoen, Rygge og Torp om kommersiell flytrafikk, men avlaste og bygge et teknologisk miljø for luftfart i verdensklasse. Som grunneier, konsesjonshaver og innehaver av teknisk godkjenning, har Eggemoen Utvikling 100% kontroll over flyplassen. Uten kommersiell aktivitet er det få restriksjoner i luftrommet.

Rullebanen ble reetablert i 2010. Alt arbeid med flyplassen er kvalitetssikret av Avinor og Luftfartstilsynet. Bærelaget er dimensjonert for største fremtidige bruker, og det er tilrettelagt for lyssetting i grunnen. Flyplassen er regulert til kode C3.

Flyplassen er gunstig plassert på en høyde, med god avstand til boligbebyggelse. Dette gjør problematikken rundt støy mindre komplisert, i tillegg bidrar det til økt sikkerhet.

Flyplassen benyttes i dag både av private, offentlige og næringsaktører.