Tronrud Engineering Moss er lokalisert på Solgaard Skog. Selskapet eies av Tronrud Engineering og samarbeider tett med miljøet på Eggemoen. Bedriften er en av landets ledende underleverandører av tynnplatekomponenter.

Tronrud Engineering Moss

Selskapet ble opprettet av Jan Petter Lystad i 1964. I 2008 ble det kjøpt av Tronrud Engineering. Oppkjøpet ga nye muligheter, og bedriftene samarbeider i dag innen marked, produktutvikling og produksjon. 

Fleksibilitet ovenfor kunder, kvalitet og kompetanse har hele tiden vært viktige drivkrefter for Tronrud Engineering Moss. I 2018 flyttet selskapet inn i nye større lokaler på Solgaard Skog hvor de i dag disponerer ca. 8000 m2. Effektiv drift gjennom en lean tankegang, og nye helautomatiske stanse- og knekkemaskiner gir høyeffektiv produksjon. Selskapet har og investert i et nytt og moderne pulverlakkanlegg. Bedriften tilbyr et stort spekter av tjenester fra design og utvikling til stansing, lakkering og montering i de fleste bransjer. Blant annet innen butikkinnredning, forsvar, el og elektronikk, tog og transport, fasade og utsmykning, VVS og bygg. 

www.tronrudmoss.no

Kontaktperson: Dag Aarum, daglig leder, tlf: +47 954 34 121, e-post: dag.aarum@tronrudmoss.no