Tronrud Engineering (TE) ble etablert av Ola Tronrud i 1977. Bedriften utvikler og produserer spesialmaskiner til industrien nasjonalt og internasjonalt.

Tronrud Engineering

Gjennom idéskapning, gode tekniske løsninger og realisering av disse, har bedriften opparbeidet seg en sterk posisjon i markedet innenfor et bredt spekter av industri. I tett samarbeid med kunden gjennomføres prosjekter fra idé og konstruksjon, til igangkjøring av maskinene. Bedriften, med sine 130 medarbeidere, holder til i moderne produksjons- og kontorlokaler tegnet av Snøhetta. TE eier Moss Jern- og Stanseindustri (MJS) hvor det er over 50 medarbeidere og har en egen avdeling i Singapore. TE er en viktig aktør og samarbeidspartner for flere av de etablerte virksomhetene på Eggemoen.

 www.tronrud.no

Kontakt:
Svein Steinsvik
Daglig leder
Mail: svein.steinsvik@tronrud.no
Mob.: +47 995 45 411