På Eggemoen er det tilgjengelig tomteareal som kan skreddersys din virksomhets behov. En rask etablering vil være mulig, hvor både kjøp og leie av tomt eller ferdig oppsatt bygg med tilliggende fasiliteter er aktuelt.

Kjøp av tomt

Kjøp av tomt

Vi har byggeklare tomter for salg.

Leie av eksisterende bygg

Leie av eksisterende bygg

Eiendomsmassen på Eggemoen varierer fra større moderne næringsbygg til eldre bygg av enklere standard.

Vekst på Eggemoen

Vekst på Eggemoen

Bygg med et samlet areal på ca. 7 100m2 ble i 2017 oppført for å imøtekomme vekst blant etablerte og nyetablerte bedrifter på Eggemoen.