Kall det gjerne norsk industri sin egen Oscar-statuett. Virksomheten til Ola Tronrud er rett og slett en samling av de klokeste hodene i bransjen, og vi må huske at de opererer og vinner i et tøft internasjonalt marked.

2019-05-08
Tekst: Leder Bjørn Harald Blaker/Ringerikes Blad

Vi gratulerer Tronrud Engineering med nok en vel fortjent heder.

Speil, speil på veggen der, hvem er smartest i landet her? Svaret er Tronrud Engineering, og det synlige beviset var det ingen ringere enn statsminister Erna Solberg som delte ut tirsdag ettermiddag. Det skjedde under årskonferansen til Norsk Industri.

I den grad det fortsatt finnes rester av mindreverdighetskomplekser i regionen: Vi har mye å være stolte av og kan bygge på, og det er ingenting som setter grenser for hvor langt man kan nå med base her. Ja, vi velger å ta det perspektivet: Tronrud Engineering er en stor inspirasjon i det lokale næringslivet.

Foto: Norsk Industri

Ola Tronrud legger vekt på at det er de ansatte hos ham som gjør at de kan ta en slik ledestjernerolle i norsk industri.

De satser på teknologi, og de leter alltid etter de nye mulighetene som ligger i utvikling. Og Tronrud satser på dem. Dette er innovasjon i praksis. Dette er årsaken til at de er, og må være, et forbilde for andre virksomheter i vår region.

Det handler om hele tiden å være nysgjerrig, våge, og aldri stanse opp eller bli ved det som er eller har vært. Og være bevisste på at det handler om folk.

For: Det er her regionens store vekstpotensial ligger. Når ny vei og bane kommer, som vil knytte oss tettere til hovedstadsområdet, er det ikke bare som attraktivitet som bosted som vil være viktig. Det må skapes mange nye, lokale arbeidsplasser. Den høyteknologiske industriklyngen på Eggemoen er et av det naturlige vekstområdene.

Ja, vi har plass for mange nye virksomheter, men viktigere er det at vi må utvikle humankapitalen i form av smarte hoder, i kombinasjon med å bruke ny teknologi. Vi må, som Tronrud Engineering, bygge samarbeid med andre virksomheter. Og vi må utvikle tettere bånd til store investormiljøer i hovedstadsområdet, slik at gjennomføringsmusklene blir sterkere når ideene er gode nok.

Tusen takk til Tronrud Engineering for deres inspirasjon. La oss bruke den til å tenke smart og stort, til å lete etter muligheter i teknologi der andre ser begrensninger i dagens måte å gjøre ting på.