Dagens brannstasjon på Eikli kan bli solgt og to nye brannstasjoner se dagens lys: Én sør for Hønefoss, og én mellom Hønefoss og Jevnaker. Det opplyser brannsjef Terje Reginiussen og kommunalsjef for samfunn Hilde Brørby Fivelsdal.

2019-08-11 
Tekst: Espen Ødegård/Ringerikes Blad.

For Hønefoss sør er det to aktuelle alternativer. Det ene er på Hvervenmoen, på en tomt mellom byggene til Roar Jørgensen og Ringerikskraft.

– Denne tomta er nærmest byggeklar, grunneier er positiv, og det er mulig å lage en på- og avkjøring rett ut på dagens E16. Men det kan nok hende Statens vegvesen har noen meninger, sier Reginiussen.

Det andre alternativet er ved Ringvold frukthage, en plassering like ved den mye omtalte rundkjøringen på E16. Også her skal det være en positiv dialog med grunneier. Et makeskifte av arealer kan bli aktuelt her.

Hvilket av disse to alternativene det landes på er uvisst.

Eggemoen

Anbefalingen i en rapport fra KS Konsulent og kommuneadministrasjonen sier at det også bør bygges en brannstasjon på Eggemoen. Denne vil være viktig i forhold til flyplass- og annen næringsvirksomhet i området, samt Forsvaret. En brannstasjon her vil også ha nær beliggenhet til E16.

Vurderes videre

Torsdag var rapporten oppe til behandling i kommunestyret i Ringerike. Det skal legges til at ingen ting er bestemt ennå. Det er ikke sikkert at det blir to nye brannstasjoner, men politikerne har gitt klarsignal til at saken kan utredes videre og at det jobbes videre med detaljene.

Før politikerne behandlet saken holdt konsulent Arild Stana en orientering om planene. Han snakket mye om alternativet på Eggemoen. Her har man en positiv dialog med Eggemoen utvikling (som representerer næringslivet der) og Forsvaret.

Ser til Jevnaker

Ringerike kommune prater også med Jevnaker kommune som har sitt eget brannvesen, og ser på muligheten for et samarbeid. Fra Eggemoen er det ikke lang utrykningstid til Jevnaker sentrum. Det er foreløpig ikke inngått noen avtale.

Da politikerne behandlet saken i Ringerike kommunestyre understreket de et sterkt ønske om å få med seg Jevnaker i et brannvesensamarbeid. Det vil bli jobbet videre med dette.

Les mer om saken her.

Les mer om saken her.