Kontrakten på 1,1 milliarder kroner for produksjon av droner vil gi mellom 15 og 20 nyansettelser på Eggemoen.

2019-02-08
Tekst: Elin Harstad Iversen/Ringerikes Blad.

Bedriftens ansatte er per i dag i alderen 18 til 62 år, de fleste dypt konsentrert mens de titter inn i store mikroskoper og håndterer bitte små deler med millimeterpresisjon. Før sommeren skal bedriften ta i bruk enda en etasje i Flyplassveien 26. Lokalene leier de av Eggemoen Utvikling AS.

Allerede har FLIR lyst ut fem nye stillinger i produksjonen på Eggemoen. I løpet av året vil staben øke fra 50 ansatte til nær 70 ansatte. Årsomsetningen i 2018 var om lag 250 millioner kroner. I år blir det betraktelig mer.

Les mer om saken her.

Foto: Elin Harstad Iversen/Ringerikes Blad.